Juniorijalkapallorahasto

Peli-Karhut jalkapallo ry juniorijalkapallorahasto

1. Rahaston nimi

Rahaston nimi on Peli-Karhut ry Juniorijalkapallorahasto. Nimeä voidaan muuttaa myöhemmin rahastotyöryhmän harkinnan mukaan.

2. Rahaston perustaminen ja ylläpito

Tukirahasto on osa Peli-Karhut jalkapallo ry:tä. Jalkapallojaosto myös ylläpitää rahastoa. Rahastotyöryhmän (3-4 henkilöä) jalkapallojaosto nimeää erikseen.

Rahastoa ylläpidetään seuran tilitoimiston toimesta omana kirjanpitotilinä.

Rahasto voi kerätä lisää pääomaa yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä saatuina lahjoituksina ja testamentteina, seuran kannatusjäsenmaksuina sekä seuran tai rahastotyöryhmän järjestämien erilaisten tapahtumien ja tempausten tuottoina tai muilla varainhankintakeinoilla.

3. Rahaston tarkoitus

Tarkoituksena on turvata seuran pelaajien jalkapalloharrastuksen aloittaminen tai jatkuminen niissä perheissä, joilla on taloudellisen tilanteen vuoksi vaikeuksia selvitä jalkapalloharrastuksen kustannuksista.

4. Avustukset

Tarkoitusta toteuttaakseen rahasto voi jakaa seuran jäsenille avustuksia, joilla katetaan harrastamisen kustannuksia. 18 vuotta täyttäneet eivät ole tuen piirissä. Rahastotyöryhmä määrittelee vuosittain avustusten jakoperusteet, joita voivat olla mm. pelaajan sosioekonominen tausta sekä pelaajan aktiivisuus ja sitoutuneisuus. Rahastotyöryhmä käsittelee avustushakemukset ja tekee esityksen niiden hyväksymisestä/hylkäämisestä jalkapallojaostolle. Myönnettävät avustussummat riippuvat lahjoitusten sekä hakemusten määrästä. Avustusten suuruudet harkitaan tapauskohtaisesti. Pelaajan avustukset maksetaan pelaajan joukkueelle käytettäväksi tuen saaneen pelaajan kuluihin. Avustusta haetaan erillisellä perustelut sisältävällä hakulomakkeella, joka osoitetaan rahastotyöryhmälle. Rahasto päättää vuosittain tuen hakuajat sekä haun tarkemmasta ohjeistuksesta. Tukea hakevan perheen tule itse tehdä tukihakemus, mutta joukkueenjohtaja voi avustaa hakemuksen tekemisessä sekä tarvittaessa laatia myös erillisen lausunnon/selvityksen tukihakemuksen liitteeksi. Tuen saamisen edellytyksenä on, että perhe on hakenut sosiaalitoimistosta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea harrastuskustannuksiin. Seuran taloudenhoitaja vastaa rahaston hallinnoinnista ja kirjanpidon oikeellisuudesta.

5. Rahaston sääntöjen muuttaminen

Rahaston säännöt vahvistaa seuran hallitus. Näitä sääntöjä voidaan muuttaa hallituksen päätöksellä muilta osin paitsi liittyen rahaston tarkoitukseen, jolta osin muutoksesta päättää seuran varsinainen kokous