Some säännöt

Sosiaalinen media                                             päivitetty 26.7.2018


Sosiaalinen media on oikein käytettynä erinomainen viestintä ja mainostuskanava. Kannustamme jäseniämme aktiivisuuteen sosiaalisessa mediassa. Seurassa tapahtuu pelikautena lähes päivittäin tapahtumia joiden mainostaminen ja eimerkiksi pelitulosten ja peliraporttien julkistaminen kertoo seuran aktiivisesta toiminnasta. Sosiaalinen media ei kuitenkaan saa olla rasite eikä sen käyttämiseen voi ketään pakottaa.

Meillä on Pelikarhut Ry juniorit oma Facebook-sivu, google+ ja Instagram-tili. Näiden ja verkkosivujemme päivityksestä vastaa pääasiassa vastaa hallituksen jäsenet. Joukkueiden päivityksiä tai omien somesivujen jakamista näille tileille toivotaan mahdollisimman paljon. Seuran yhteystiedoista löydät hallituksen jäsenet ja toimijat joilla lupa lisätä tilen käyttäjiä.

Seuran: PeliKarhut Ry:n koko seuraa koskevasta viestinnästä, mediajulkaisuista, julkisista lausunnoista, tiedotustilaisuuksista ja taloudellisista aisoista saa antaa tietoa ja julkaisuluvan vain seuran hallitus tai jaoston jäsen jolle jaosto on antanut luvan hoitaa seuraa koskevaa viestintää ja markkinointia.

Joukkueet vastaavat Pelikarhut Ry:n nettisivujen päivittämisestä ja ajan tasaisuudesta sekä voivat käyttää julkisia medioita joukkueen viestintään, tapahtumien mainostamiseksi ja peliraporttien juklaisemiseksi tietyin ehdoin.

EU:n tietosuoja-asetus 5/2018 osaltaan tiukentaa seuran vastuuta sosiaalisen median seurannasta sekä seuran joukkueiden julkisen median käytöstä. Näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä tai epäasiallisesta julkisen median käytöstä seura voi irtisanoa toimijan ja tehdä myös rikosilmoituksen toimijaa tai toimijoita vastaan joita asia koskee.

Joukkueet sosiaalisessa mediassa

Suosittelemme jokaista joukkuetta käyttämään tiedottamiseen futis.pelikarhut verkkosivuilla olevan joukkueen oman sivun kautta ja linkittämään sen sieltä sosiaaliseen mediaan.

Myös seuran etusivun uutisiin voi joukkue lisätä tai linkittää joukkueen tapahtumia ja esim. mainostaa tapahtumaa.

PeliKarhut Ry:n yhteistyökumppanien mainokset näkyvät seuran sivuilla ja heidän panostaan seuran toimintaan on myös ylläpitää hyvällä näkyvyydellä ja seuran sivujen aktiivisellam käytöllä.

Voi olla tilanteita etteivät kaikki lasten vanhemmat käytä julkista mediaa eikä ketään voi pakottaa käyttämään sosiaalisen median palveluita. Myös uudet pelaajat etvät saa riittävästi tietoa sosiaalisen median kautta.

Kaikki joukkueen yhteystiedot, harjoitusajat, harjoitukset pidetään verkkosivuilla ajan tasaisina.

Jos joukkueella on oma sosiaalisen median kanava, lupa julkaistavien kuvien käyttämiseen tulee kysyä alaikäisten pelaajien vanhemmilta. Ilmoittakaa omista kanavista mielellään myös seuran hallituksen verkkosivuista vastaavalle. Seuran verkkosivuilla on oma some sivu jossa voidaan seurata koko seuran some tilien tapahtumia.

Juniorijoukkueiden toimihenkilöt ovat vastuussa millä tavalla esimerkiksi joukkueen toimihenkiöt ja pelaajat viestittävät WhatsApp-ryhmässä tai vastaavissa.

Tarvittaessa joukkueiden toimihenkilöiden tulee puuttua välittömästi epäasialliseen vestintään ja muistuttamaan joukkueen pelaajia hyvästä hengestä myös treenien ulkopuolisessa viestinnässä.

Monesti pelaajilla on joukkeen yhteisen ryhmän lisäksi yhteinen viestintäkanava.

Julkisissa medioissa toimihenkilöjen pitää puuttua välittömästi kaikkeen kiusaamiseen, seuran arvojen tai epäasiallisiin julkaisuihin.

PeliKrhut RY:llä on oikeus ottaa hallintaan tai poistaa joukkueiden käytössä olevat julkisen median kanavat jos niiden katsotaan olevan seuran toimintamallin tai some ohjeiden vastaisessa käytössä.

Henkilöstö ja toimihenkilöt sosiaalisessa mediassa

Jos PeliKarhut. RY:n jalkapallossa toimiva toimihenkilö käyttää sosiaalista mediaa siten, että on siellä kanssakäymisessä seuran nuorten ja lasten kanssa.

Silloin tämä aikuinen on selkeästi aikuisen/ammatti-ihmisen roolissa sosiaalisessa mediassa.

Tällöin on muistettava, että lapset ja nuoret näkevät sosiaalisessa mediassa myös aikuisten väliset keskustelut.

Tämä tarkoittaa sitä, että keskustelut ja muu toiminta sosiaalisessa mediassa tulee olla aivan samanlaista ja asianmukaista kuin esimerkiksi kentän laidalla harjoituksissa tai otteluissa.

Verkkokeskustelussa on toimittava yhtä aikuismaisesti/ammattimaisesti kuin kasvokkain käytävässä keskustelussa sekä noudettava seuran aikuisten pelisääntöjä.

Aikuisella on vastuu siitä ettei nuori tulkitse sanomaa väärin. Nuoren ajattelutapa ja sosiaalisuus on kehittymässä eikä hän välttämättä ymmärrä kiertoilmaisuna tarkoitettua asiaa halutulla tavalla. Myöskään maahanmuuttajataustainen henkilö ei pysty kääntämään kirjakielestä poikkeavaa kirjoitettua sanomaa tulkittavaan muotoon.

Sosiaalisessa mediassa voidaan toki kirjoittaa myös huumoristisia viestejä ja keventää tunnelmaa jos asiayhteys on siihen soveltuva. Tällöin on viestissä varmistettava että julkaisusta käy riittävän hyvin ilmi viestin tarkoitus.

Kaikessa keskusteluissa noudatamme PeliKarhut Ry:n arvoja.


Ohjeita, suosituksia ja vinkkejä toimihenkilöille verkossa toimimiselle

Varmista, että toimintasi verkossa on toimintaperiaatteidemme ja arvojemme mukaista.

Puutu pelisääntöjen vastaiseen käyttäytymiseen, epäasialliseen kommentointiin, kiusaamiseen tai johonkin muuhun epäilyttävään.

Toimihenkilöt harkitsevat tarkoin hyväksyvätkö joukkueensa nuoria kavereikseen Facebookissa tai muissa palveluissa.

Valmentajan tai toimihenkilön sekä pelaajan välinen sosiaalisen median käyttö saattaa aiheuttaa tilateen jossa toimihenkilö tai juniori voi saada haltuunsa sellaista yksityistä tietoa jota ei ole tarkoitettu muiden nähtäväksi. Joissaikin tapauksissa nämä tiedot leviävät vapaasti median välityksellä.

Jos olet epävarma asiasta, älä julkaise koskaan epävarmaa ja varmistamatonta tetoa.


Peli Karhut jalkapallo ry